Definicions

Localitzacions

Titols i altres noms

Saiho (宰辅): És el rang oficial d'un Kirin, que és el segon al comandament al costat dek rei. Mireu també "Taiho".

Déus

Criatures

Tu página sin publicidad: solicita JimdoPro o JimdoBusiness